EUROGINE – T 380 – Cu СПИРАЛА

EUROGINE Novaplus T 380 Cu спиралата е составена од бакарна површина од  380 mm2. Во однос на формата, големината и количината на бакар е иста како сребрената. Промена на изборот на бакарното јадро може да се случи доколку пациентката има обилни крварења. Апликацијата на спиралата се врши на принципот ,,pull and push“. Овозможува контрацептивна заштита од 99,99% во времетраење од 5 години. Големото количество на јони на бакар во слузницата на грлото на матката ја инхибира подвижноста и одржливоста на сперматозоидите, спречувајќи нивен премин низ цервикалната слуз или нивно целосно уништување.

Компонента Состав Димензии
IUD структура Полиетилен + бариум сулфат Нормал : (Реф.01020100): Шир: 31 mm Дуж: 33mm Дијаметар : 0,4 mm Должина 302 mm
Жица Бакар со чистота 99,9% 382 mm, Дијаметар на сребреното јадро: 0,1 mm
Нишка Полиетилен Дијаметар: 0,25 mm, Должина: 280 mm x 2
Шипка Полипропилен Дијаметар: 2,20 mm, Должина: 200 mm
Канила за инсерција Полипропилен Дијаметар: 3,8 mm, Должина: 195 mm
Горно мерило Полипропилен Ширина: 7,8 mm, Должина: 12,5 mm, Височина: 6,25 mm